Het Mars mysterie

1 De expeditie naar mars
2 De geheimzinnige Whitaker
3 Wat is er met Whitaker aan de hand
4 De ondergang van vrachtvaarder 7
5 Doorbraak door het onbekende
6 Een vreemd bevel
7 Ontdekkingen in vrachtvaarder 6
8 Landing op mars
9 Het geheimzinnige licht
10 Over land naar de evenaar
11 Raadsels om vrachtvaarder 2
12 De vliegende bol
13 Onzichtbare vijanden
14 Onweerstaanbare krachten
15 Willoze slachtoffers
16 Een schapenfarm op mars
17 Gevangenen van de marsbewoners
18 Achtervolging en ontsnapping
19 De stem uit de woestijn
20 De vlucht (slot)